Bestuurssecretaris

Het Bravis ziekenhuis laat zich in deze procedure bijstaan door Carola Roos van VOOR. We willen je vriendelijk verzoeken om te solliciteren via: https://www.voor.nl/vacatures/1000/bestuurssecretaris
Het Bravis ziekenhuis laat zich in deze procedure bijstaan door Carola Roos van VOOR. We willen je vriendelijk verzoeken om te solliciteren via: https://www.voor.nl/vacatures/1000/bestuurssecretaris

 

Energieke professional met lef en ambitie
 

Over het Bravis Ziekenhuis

Het Bravis ziekenhuis is een groot innovatief ziekenhuis met twee hoofdlocaties (Roosendaal en Bergen op Zoom), een Buitenpolikliniek in Etten-Leur en meerdere Bravispunten in de regio.
Vanaf 2028 zal alle ziekenhuiszorg worden verleend vanuit een nieuw ziekenhuis op locatie Bulkenaar (Roosendaal). Bravis heeft een verzorgingsgebied van circa 300.000 inwoners en biedt een breed palet van medisch specialistische zorg voor de regio West-Brabant. In het ziekenhuis werken 250 medisch specialisten, 3.000 medewerkers en 250 vrijwilligers. Wil je vanuit jouw passie invloed kunnen uitoefenen op de zorg van morgen? Dan ben je hier op de juiste plek.

Filmpje over de missie van het Bravis Ziekenhuis

Het Bravis Ziekenhuis heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur en een breed samengesteld MT, die samen de organisatie leiden. De bestuurssecretaris is lid van het MT en is een belangrijke adviseur voor de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en de MT-collega's.

In verband met het vroegtijdig vertrek van de huidige bestuurssecretaris door verhuizing naar het buitenland zoeken wij weer een energieke, ambitieuze bestuurssecretaris die een bijdrage gaat leveren aan de toekomst van de zorg.

De functie

Wij zoeken een pro-actieve, professionele bestuurssecretaris die focust in de ondersteuning van de organisatie. Je signaleert tijdig knelpunten, denkt vooruit en zorgt voor oplossingen voordat problemen zich voordoen. Je ondersteunt en coördineert de beleidsvorming, kritische besluitvormingsprocessen, de communicatie en de vervolgstappen na besluitvorming. Je zorgt dat er samenhang en consistentie is in de ontwikkeling en implementatie van het inhoudelijk en strategisch beleid. Je hebt hierbij nauw contact met de verschillende inspraakorganen binnen de organisatie.

De bestuurssecretaris die wij zoeken draagt zorg voor een goed formeel en informeel besluitvormingsproces met medezeggenschapsorganen en bewaakt de governance van de organisatie. Ook bereid je de overleggen voor van de Raad van Toezicht en sluit je aan bij de vergaderingen.

De organisatie staat de komende jaren voor een uitdagende opgave van zorgvernieuwing, versterking van de samenwerking in de regio en de uiteindelijke nieuwbouw van één ziekenhuislocatie in Roosendaal. De bestuurssecretaris ondersteunt de Raad van Bestuur bij het coördineren, prioriteren en aanbrengen van samenhang tussen deze thema's. Jij vormt de ogen en oren in de organisatie en vanuit overzicht weet jij wat er gebeurt en staat te gebeuren. Je houdt de Raad van Bestuur hierin alert.

Je bent lid van het MT en geeft leiding aan het secretariaat Raad van Bestuur en het team Juridische zaken (ongeveer 7 fte). Ook ben je hiërarchisch leidinggevende van de ambtelijk secretarissen van de medezeggenschapsorganen, en van het bureau van de Vereniging Medische Staf. Je stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Voor de medewerkers ben je een sparringpartner die goed luistert, doorvraagt, coördineert, en waar nodig samenwerking stimuleert, zonder verantwoordelijkheden over te nemen.

Wie wij zoeken VOOR het Bravis Ziekenhuis

Wij zoeken een pro-actieve, analytische professional met een opleiding op academisch niveau (bijvoorbeeld Bestuurskunde, Gezondheidswetenschappen of Rechten). Tevens vragen wij ruime ervaring in een complexe organisatie met diverse inspraakorganen, bij voorkeur in de zorg.

Wij zoeken iemand die mogelijkheden ziet, alert is en soms net iets anders kijkt en daarmee anderen scherp houdt. Je bent nieuwsgierig, hoort en ziet veel, vraagt door en staat open voor nieuwe inzichten. Hierbij behoud je richting en ben je vooruitziend, jij bent zaken liever voor. Je verzamelt informatie, communiceert duidelijk en transparant en formuleert adviezen kernachtig en bondig. Je straalt energie en werkplezier uit.

Je bent integer en hebt een goed gevoel voor verhoudingen. In diverse rollen, die soms ook spanning met zich mee kunnen brengen, handel je open en rolvast. Je ontzorgt en toont je daarin accuraat en kernachtig. In je rol als leidinggevende ben je betrouwbaar en besluitvaardig. Je verwacht eigenaarschap, geeft ruimte en verantwoordelijkheid en coacht mensen hierin.

Ons aanbod VOOR de beste kandidaat

Een maatschappelijk relevante functie in een innovatieve en ambitieuze organisatie waar je een bijdrage levert aan de toekomst van de zorg. Het betreft een functie in FWG 75 CAO Ziekenhuizen met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook investeert het Bravis in fitte en vitale medewerkers met een vitaliteitsportaal. De aanstelling is voor 32 uur per week.

Reactie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Carola Roos is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen (Skype, Facetime, Google Meet of ZOOM). Deze gesprekken vinden plaats in de loop van juni 2022. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek. Deze gesprekken vinden eind juni/begin juli 2022 plaats. De selectiegesprekken bij het Bravis Ziekenhuis vinden plaats vanaf 6 juli 2022. Een referenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure en een assessment center kan onderdeel uitmaken van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen.
Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op onze site https://www.voor.nl/vacatures/1000/bestuurssecretaris.

Is dit jouw droombaan?