Cardioloog

Vanwege het ruime zorgaanbod is de vakgroep Cardiologie in het Bravis Ziekenhuis per 1 januari 2021 op zoek naar een Cardioloog (0,7 fte). De Coöperatie MSB Bravis U.A. is op 1 januari 2015 opgericht. Hierbij zijn 135 medisch specialisten aangesloten, verdeeld over 12 vakgroepen waaronder de vakgroep Cardiologie. De Coöperatie heeft een samenwerkingscontract gesloten met het Bravis ziekenhuis ten behoeve van de levering van medisch specialistische zorg. Het Bravis ziekenhuis is een ziekenhuis met twee hoofdlocaties (Roosendaal en Bergen op Zoom) en 3 buitenpoli’s. Vanaf 2025 zal alle spoedeisende en complexe klinische ziekenhuiszorg worden verleend vanuit een nieuw ziekenhuis op locatie Bulkenaar Roosendaal. Het ziekenhuis heeft een verzorgingsgebied van circa 300.000 inwoners en biedt een breed palet van medisch specialistische zorg voor de regio West-Brabant. In Bravis werken 250 medisch specialisten, 3.000 medewerkers en 250 vrijwilligers.

Ons aanbod

Wij bieden een aangename werksfeer in een collegiale omgeving die sterk is gericht op samenwerking en optimalisering van patiëntenzorg en patiëntveiligheid. De vakgroep Cardiologie bestaat momenteel uit 11 cardiologen, waarbij de laatste anderhalf jaar ook een chef de clinique ons heeft versterkt. Onze vakgroep heeft in de vijf jaar dat het fusieziekenhuis Bravis nu bestaat, een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt: er is een duidelijke eenheid ontstaan, die zich twee jaar geleden heeft versterkt met een elfde cardioloog met als aandachtsgebied hartfalen. Binnen de vakgroep heeft er ook duidelijk een differentiatie plaatsgevonden, hetgeen ten goede komt aan de kwaliteit en tevredenheid over de werkzaamheden, niet in de laatste plaats van de kant van de patiënt. Een deel van uw werkzaamheden zal plaatsvinden in de kliniek met ondersteuning van ervaren Verpleegkundig Specialisten. U vervult uiteraard uw deel aan poliklinische werkzaamheden en bent verantwoordelijk voor beoordeling van de echocardiografie (volgens vast rooster). Daarnaast wordt van u verwacht, dat u gelijkelijk deelneemt aan weekenddiensten en bereikbaarheidsdiensten in de avond-/nachturen. Tevens bestaat de mogelijkheid tot het uitvoeren van hartkatheterisaties. De afdeling cardiologie bestaat uit 56 bedden op locatie Roosendaal, waarvan 8 op de Eerste Hart Hulp, 6 op de CCU/IC en 42 op de verpleegafdeling.  Op beide locaties kunnen patiënten terecht voor functieonderzoeken, cardiale CT’s en ICD-controles. Hartkatheterisaties en pacemakerimplantaties vinden plaats op locatie Roosendaal, alwaar ook de verpleegafdeling en CCU zijn gevestigd. Cardiale MRI vindt plaats op locatie Bergen op Zoom. De toekomstige collega zal als lid van de vakgroep Cardiologie toetreden tot het Medisch Specialistisch Bedrijf van het Bravis Ziekenhuis waarbij de praktijkovername geschiedt conform de vigerende collectieve in- en uitverdienregeling van het MSB.

Wij vragen

Wij zoeken een geregistreerde, enthousiaste en gemotiveerde allround cardioloog met aantoonbare interesse voor hartfalenzorg. De bedoeling is de hartfalenzorg verder uit te bouwen, waarbij bruggen worden geslagen naar zowel de eerste als de derde lijn. U bent uiteraard een enthousiaste teamspeler, die bereid is om deze uitdaging aan te gaan in het veranderende zorglandschap. Het beschikken over een EHRA certificaat is een duidelijke pre, voor het kunnen waarborgen van de 24-uurs zorg voor de cardiale device patiënten. De huidige chef de clinique is verzocht mee te solliciteren op de vacature.

Solliciteren

Tot 1 november 2020 kunt u online solliciteren met behulp van het digitale sollicitatieformulier, waarbij u wordt verzocht  uw sollicitatiebrief en curriculum vitae te uploaden als Word- of PDF- bestand op https://vacatures.bravisziekenhuis.nl/. De sollicitatie kan worden gericht aan de heer H. Rutten, voorzitter MSB Bravis. 

Meer informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer I.R. Henkens, cardioloog / voorzitter vakgroep Cardiologie en bestuurslid MSB Bravis of met de heer R.M. Oortman, cardioloog / medisch manager vakgroep Cardiologie op telefoonnummer 088 706 8000. Informatie over het Bravis ziekenhuis en de vakgroep vindt u op www.bravisziekenhuis.nl