Chef de Clinique GE-chirurgie

  • Aantal uren
    0,6 - 0,8 fte uur per week
Chef de Clinique GE-chirurgie | 0,6 - 0,8 fte | Bergen op Zoom

De vakgroep Chirurgie biedt een vacature aan vanaf 1 mei 2024 voor een

 

Chef de Clinique GE-chirurgie

(0,6 - 0,8 FTE)

 

De Coöperatie MSB Bravis U.A. is op 1 januari 2015 opgericht. Hierbij zijn 135 medisch specialisten aangesloten, verdeeld over 12 vakgroepen waaronder de vakgroep Heelkunde. De coöperatie heeft een samen­werkings­contract gesloten met het Bravis ziekenhuis ten behoeve van de levering van medisch specialistische zorg.

Het Bravis ziekenhuis is een ziekenhuis met twee locaties (Roosendaal en Bergen op Zoom), 1 buitenpoli en 5 Bravis punten. Vanaf 2029 zal alle spoedeisende en complexe klinische ziekenhuiszorg worden verleend vanuit een nieuw ziekenhuis op locatie Bulkenaar Roosendaal. Het ziekenhuis heeft een verzorgingsgebied van circa 300.000 inwoners en biedt een breed palet van medisch specialistische zorg voor de regio West-Brabant.  In Bravis werken 3.000 medewerkers en 250 vrijwilligers. De Vereniging Medische Staf telt 295 leden.

De vakgroep

De vakgroep Chirurgie telt 15 chirurgen (inclusief 1 fellow longchirurgie/GE) en oefent de chirurgie in de volle breedte uit.  De volledige klinische GE zorg is geconcentreerd op de locatie Bergen op Zoom.
De GE-chirurgie wordt beoefend door 8 GE-chirurgen. Het ziekenhuis heeft 2 robot systemen waarbij de robot geassisteerde upper en lower GI, buikwand- en colorectale-chirurgie als grote speerpunten gelden.

Profiel

Wij zoeken een gecertificeerde GE-chirurg. U bent een enthousiaste teamspeler, die de algemene niet-complexe GE ingrepen beheerst en ambities zoekt voor verdere verdieping op één van de GE speerpunten. U zal in de GE-dienst participeren.

Ons aanbod

De Chef de Clinique wordt aangenomen voor een periode van 1 tot maximaal 2 jaar. De ar­beidsvoorwaarden zijn conform de AMS CAO.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met dr. A. Mearadji, vakgroepvoorzitter en GE-chirurg, telefoonnummer 088-7066353.  Informatie over het Bravis ziekenhuis en de vakgroep vindt u op www.bravis.nl.

Solliciteren   

U kunt tot 26 februari online solliciteren met behulp van het digitale sollicitatieformulier, waarbij u wordt verzocht uw sollicitatiebrief en curriculum vitae te uploaden als PDF- bestand op https://werkenbijbravis.nl/vacatures. De sollicitatie kan worden gericht aan de heer dr. I. Henkens, voorzitter van het MSB Bravis.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.