Gynaecoloog

0,75

Wegens pensionering van onze collega zijn wij per 1 juni 2022 op zoek naar een Gynaecoloog.

De vakgroep

De vakgroep Gynaecologie is een ambiteuze vakgroep die uit 14 gynaecologen bestaat. Alle gynaecologen oefenen het vakgebied in vrijwel de volle breedte uit met een evenwichtige verdeling van de aandachtsgebieden. Vier van de gynaecologen hebben de urogynaecologie als aandachtsgebied. Wij doen gezamenlijk spreekuur met de urologen en continentie verpleegkundige en nemen deel aan het MDO met collega’s vanuit de urologie, chirurgie, maag-darm-leverziekten, radiologie, bekkenfysiotherapie, continentie- en coloncare-verpleegkundigen. Daarnaast zijn wij aangesloten bij het regionale bekkenbodem overleg. In ons ziekenhuis worden robot chirurgie en abdominale mesh chirurgie toegepast. Er is een goed samenwerkingsverband en gemeenschappelijk dossier met de eerstelijns verloskundigen (zie voor meer informatie qocon.nl).

De poliklinische gynaecologie vindt plaats in onze beide hoofdlocaties en drie buitenpoli’s. De klinische gynaecologie zit op beide hoofdlocaties. De klinische obstetrische zorg geven wij in een modern Moeder en Kind Centrum waar 24/7 klinisch verloskundigen aanwezig zijn. In 2019 waren in het MKC 1732 tweedelijns partussen.

Binnenkort zal gestart worden met de nieuwbouw van het Bravis, zodat er één hoofdlocatie ontstaat. Daarnaast worden nu al diverse zorgpunten gerealiseerd voor eenvoudige zorg dicht bij de patiënt, zie ook https://www.bravisziekenhuis.nl/onsziekenhuisvanmorgen.

Wij participeren in regionale netwerken als Myoomzorg, Endometriosezorg en het Vulvanetwerk. Wij bieden specifieke spreekuren zoals het bekkenbodem-, vulva-, high risk obstetrie-, menopauze- en kindergynaecologie-spreekuur. De poliklinische oncologische zorg wordt verzorgd in het oncologisch centrum op de locatie Roosendaal, met daarnaast het ZRTI gelegen. Voor de behandeling van het ovariumcarcinoom is een intensieve regionale samenwerking.

Wij beschikken over goed geoutilleerde en moderne behandel- en operatie-voorzieningen (operaties met de Da Vinci Robot en ovariumcarcinoomchirurgie zijn een greep uit de verrichtingen die bij ons plaatsvinden).

Wij vragen

Een enthousiaste gynaecoloog, die het vak in de volle breedte kan uitoefenen, met daarnaast specifieke bekwaamheid in de behandeling van bekkenbodempathologie, die voldoet aan de door de NVOG gestelde eisen voor een gynaecoloog met aandachtsgebied urogynaecologie. Een kartrekker die kan meehelpen onze ambities verder vorm te geven om de bekkenbodemzorg in de regio nog beter op de kaart te zetten. Maar bovenal een collega die goed past binnen ons hechte team.

Ons aanbod

Wij bieden een aangename werksfeer in een collegiale omgeving die sterk gericht is op samenwerking en optimalisering van patiëntenzorg en patiëntveiligheid. We beschikken over een opleidingsklimaat met opleiding voor coassistenten en verloskundigen en binnenkort een differentiatie assistent.

Wij bieden de mogelijkheid om naast de urogynaecologie een ander aandachtsgebied te ontwikkelen of te hebben.

De toekomstige collega zal als lid van de vakgroep Gynaecologie toetreden tot het Medisch Specialistisch Bedrijf van het Bravis Ziekenhuis waarbij de praktijkovername geschiedt conform de vigerende collectieve In- en uitverdienregeling van het  MSB. Er geldt een proefperiode van 6 maanden.

Informatie

Voor aanvullende Informatie neemt u contact op met Peggy Vencken, voorzitter (088 – 706 7361 / 088 – 706 8584), Heidy van Wijk (088-7066377/088-7068605) of Suzanne Poots  (088 – 7066442/ 088-7066662) of een van de andere gynaecologen. Of kijk op www.bravismoederenkindcentrum.nl en www.bravisziekenhuis.nl.

Solliciteren          

U kunt tot 14 januari online solliciteren met behulp van het digitale sollicitatieformulier, waarbij u wordt verzocht uw sollicitatiebrief en curriculum vitae te uploaden als PDF- bestand op https://werkenbijbravis.nl/vacatures. De sollicitatie kan worden gericht aan de heer H. Rutten, voorzitter MSB Bravis.

Meer informatie

De Coöperatie MSB Bravis U.A. is op 1 januari 2015 opgericht. Hierbij zijn 140 medisch specialisten aangesloten, verdeeld over 12 vakgroepen waaronder de vakgroep Gynaecologie. De Coöperatie heeft een samen¬werkings¬contract gesloten met het Bravis ziekenhuis ten behoeve van de levering van medisch specialistische zorg. Het Bravis ziekenhuis is een ziekenhuis met twee locaties (Roosendaal en Bergen op Zoom). Vanaf 2025 zal alle spoedeisende en complexe klinische ziekenhuiszorg worden verleend vanuit een nieuw ziekenhuis op locatie Bulkenaar Roosendaal. Het ziekenhuis heeft een verzorgingsgebied van circa 300.000 inwoners in westelijk Noord-Brabant en strekt zich uit van de Zeeuwse gemeente Tholen en een deel van de gemeente Reimerswaal tot Breda en van Essen (België) tot Moerdijk. In Bravis werken 275 medisch specialisten, 3.000 medewerkers en 250 vrijwilligers.