Internist-endocrinoloog

Wegens pensionering van een van de vakgroepleden is de Vakgroep Interne Geneeskunde / MDL per 1 januari 2022 op zoek naar een gedreven professional voor de vacature

De vakgroep

De Vakgroep Interne Geneeskunde/MDL bestaat uit 27 medisch specialisten waaronder 4 endocrinologen, 1 vasculair geneeskundige, 6 nefrologen, 3 oncologen, 2 hematologen, 7 MDL artsen, 2 internisten met GE specialiteit en 2 internist-intensivisten.
Er is nauwe samenwerking tussen de diverse specialisten in een goede collegiale sfeer. U bent samen met drie internist-endocrinologen en een vasculair geneeskundige werkzaam in het cluster endocrinologie-vasculaire geneeskunde. Als endocrinoloog participeert u in een volwaardig diabetesteam, een lokaal en regionaal MDO schildkliercarcinoom. Er is een goede samenwerking met het ETZ wat betreft hypofysetumoren. Twee endocrinologen en één MDL arts participeren momenteel in de obesitaszorg. Wij constateren een toenemende zorgvraag op dit vlak.

Functie-inhoud

U neemt actief deel aan alle patiëntenzorg gerelateerde werkzaamheden waaronder (poli)klinische zorg en diensten.

Functie-eisen

·         Geregistreerd internist met registratie in het aandachtsgebied endocrinologie.

·         Relevante (aantoonbare) kennis en ervaring in de volle breedte van het vak. Affiniteit en aantoonbare ervaring met obesitas zorg is een pluspunt.

·         Gedrevenheid en ambitie, gericht op samenwerking en het bieden van optimale zorg.

·         Goede communicatieve en organisatorische vaardigheden.

·         Tevens wordt van u actieve deelname aan verschillende commissies binnen de vakgroep en het ziekenhuis verwacht.

Ons aanbod

Het betreft in eerste instantie een vacature voor een periode van 6 maanden en inschaling volgens AMS richtlijnen. Bij gebleken geschiktheid volgt toetreding tot de vakgroep en het MSB Bravis, waarbij de praktijkovername geschiedt conform  de vigerende collectieve In- en uitverdienregeling van het  MSB.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Geerse, internist en voorzitter vakgroep Interne Geneeskunde/MDL of de heer Stegenga, internist-endocrinoloog, tel. 088 706 8000. Informatie over het Bravis ziekenhuis en de vakgroep vindt u op www.bravisziekenhuis.nl .

Sollicitatie                

Tot en met 1 september 2021 kunt u online solliciteren met behulp van het digitale sollicitatieformulier, waarbij u wordt verzocht uw sollicitatiebrief en curriculum vitae te uploaden als Word- of PDF-bestand op https://www.werkenbijbravis.nl/vacatures.  De sollicitatie kan worden gericht aan de heer H. Rutten, voorzitter MSB Bravis.

 Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

De Coöperatie MSB Bravis U.A. is op 1 januari 2015 opgericht. Hierbij zijn 135 medisch specialisten aangesloten, verdeeld over 12 vakgroepen waaronder de vakgroep Interne Geneeskunde / MDL-ziekten. De Coöperatie heeft een samen-werkings¬contract gesloten met het Bravis ziekenhuis ten behoeve van de levering van medisch specialistische zorg. Het Bravis ziekenhuis is een ziekenhuis met twee hoofdlocaties (Roosendaal en Bergen op Zoom) en 3 buitenpoli’s. Vanaf 2025 zal alle spoedeisende en complexe klinische ziekenhuiszorg worden verleend vanuit een nieuw ziekenhuis op locatie Bulkenaar Roosendaal. Het ziekenhuis heeft een verzorgingsgebied van circa 300.000 inwoners en biedt een breed palet van medisch specialistische zorg voor de regio West-Brabant. In Bravis werken 290 medisch specialisten, 3.000 medewerkers en 250 vrijwilligers.