Medisch coördinator EMBRAZE kankernetwerk

gemiddeld 6 uur per week

Onder de naam EMBRAZE werken zeven ziekenhuizen en twee radiotherapeutische instituten in Zuidwest Nederland samen, met als doel om de best mogelijke oncologische zorg te bieden voor alle patiënten in de regio. Dichtbij als het kan en wat verder weg als het moet. EMBRAZE is een samenwerking tussen AdRZ, Amphia, Bravis ziekenhuis, ETZ, JBZ, ZZV, Instituut Verbeeten en ZRTI, met Erasmus MC als tertiair centrum.                                      

Belangrijke elementen in de samenwerking zijn:

·         borging van up-to-date en state-of-the-art kennisniveau op gebied van oncologische zorg;

·         efficiënte en effectieve inrichting van samenwerking tussen (vertegenwoordigers van) EMBRAZE-centra;

·         ontwikkeling en uitvoering van gezamenlijk kwaliteitsbeleid;

·         optimalisering van coördinatie en regie betreffende organisatie en kwaliteit van zorg in en tussen EMBRAZE-centra, met behoud van individuele verantwoordelijkheid per centrum;

·         bevordering klinisch wetenschappelijk onderzoek, ter verbetering van oncologische zorg.

Het Algemeen Bestuur van EMBRAZE bestaat uit leden van de Raad van Bestuur van alle deelnemers in EMBRAZE. De kern van EMBRAZE wordt gevormd door de zorgprofessionals in de Netwerktumorgroepen en de Netwerk Oncologie Commissie. Het Coördinatieteam is verantwoordelijk voor de uitvoering en coördinatie van alle activiteiten die voortkomen uit het vastgestelde EMBRAZE-beleid. Het team stelt beleidsadviezen en een (meerjaren) plan op en bewaakt het budget. Daartoe onderhoudt het Coördinatieteam contacten met bestuurders, Netwerk Oncologie Commissie, Netwerktumorgroepen, lokale oncologieraden, IKNL, Zorgverzekeraars, Patiëntenverenigingen (NFK) en ICT- en communicatieafdelingen van de deelnemers.

Het Coördinatieteam bestaat op dit moment uit twee medisch coördinatoren (beschouwend en snijdend) en een algemeen coördinator, en wordt ondersteund door een secretariaat. Voor de uitvoering van projecten wordt het Coördinatieteam zo nodig tijdelijk uitgebreid met projectleiders en/of beleidsmedewerkers. In verband met het aflopen van de zittingstermijn van één van de coördinatoren, is EMBRAZE op zoek naar een medisch coördinator (m/v) per 01-01-2021, voor gemiddeld 6 uur per week.

Functieprofiel:

·         medisch-specialistische achtergrond met oncologische expertise;

·         management ervaring en/of bestuurlijke ervaring in samenwerkingsverbanden;

·         affiniteit met de regio en bestaande samenwerkingsstructuren;

·         bruggenbouwer met persoonlijkheid die kan inspireren, overtuigen en leiden, en tegelijk flexibel is.

U kunt tot 15 oktober 2020 online solliciteren met behulp van het digitale sollicitatieformulier, waarbij u wordt verzocht uw sollicitatiebrief en curriculum vitae te uploaden als Word- of PDF- bestand op  https://www.bravisziekenhuis.nl/werken-en-leren/vacatures.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdagavond 29 oktober 2020 in het Bravis ziekenhuis, Boerhaavelaan 25 te Roosendaal.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Cees Rodenburg, internist-oncoloog – medisch coördinator (06-51 52 96 35) of mr. Jet van Lierop, algemeen coördinator (06-40 70 41 58).