Neuroloog

Neuroloog | 0,8-1 Fte | Roosendaal en Bergen op Zoom

Wegens pensionering is de vakgroep Neurologie op korte termijn op zoek naar een gedreven professional voor de vacature Neuroloog

De vakgroep

De vakgroep Neurologie bestaat uit 9 neurologen die allen de neurologie in de volle breedte uitvoeren en daarnaast een of meerdere aandachtsgebieden hebben. De vakgroep is werkzaam op beide hoofdlocaties en op de buitenpoli in Etten-Leur.  De sfeer in de vakgroep is erg plezierig, de contacten onderling zijn goed en er is laagdrempelig overleg. Daarnaast is er wekelijks een gezamenlijke lunch. De samenwerking tussen de neurologen en andere vakgroepen uit de medische staf is uitstekend.

 

Wij vragen

Wij zijn op zoek naar een breed opgeleide, enthousiaste neuroloog die goed in ons team past. Daarnaast hou je van werken in een ziekenhuis met korte lijntjes en beschik je over goede communicatieve vaardigheden. Binnen de vakgroep bestaat de mogelijkheid om deelgebieden te ontwikkelen. Vanzelfsprekend verwachten we van jou een actieve houding ten aanzien van organisatorische zaken binnen de vakgroep als ook binnen het ziekenhuis. Collega’s die de opleiding hebben afgerond of in hun afrondende fase zitten nodigen we van harte uit om te solliciteren.

Ons aanbod

In het Bravis ziekenhuis wordt de Neurologie in haar volle breedte uitgeoefend.  Speciale expertise bestaat er op het gebied van de vasculaire neurologie, bewegingsstoornissen, hoofdpijn, cognitieve stoornissen, botuline behandelingen, multiple sclerose en slaapstoornissen. Hierbij worden de spreekuren ondersteund door gespecialiseerd verpleegkundigen (MS, Parkinson, Hoofdpijn, CVA en dementie).  Aan het ziekenhuis zijn neurochirurgen verbonden vanuit het ETZ te Tilburg. De KNF (waaronder zenuwechografie) wordt op beide locaties uitgevoerd.

De klinische afdeling bestaat uit 27 bedden waarvan 10 stroke bedden. Op de afdeling werken we samen met een physician assistent.  De eerste hulp wordt 24/7 bemand door SEH artsen. De vakgroep participeert in de opleiding van co-assistenten uit het UMCU.

De vakgroep is onderdeel van de coöperatie MSB Bravis. Bij gebleken geschiktheid volgt toetreding tot de vakgroep en het MSB Bravis, waarbij de praktijkovername geschiedt conform  de vigerende collectieve In- en uitverdienregeling van het MSB.

Iets voor jou? 

Tot en met 15 februari kunt u online solliciteren met behulp van het digitale sollicitatieformulier, waarbij u wordt verzocht uw sollicitatiebrief
en curriculum vitae te uploaden als Word- of PDF- bestand. De sollicitatie kan worden gericht aan de heer H. Rutten, voorzitter MSB Bravis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. H.C. Tjeerdsma, medisch manager van de vakgroep of  dhr. G.W.A. den Hartog, voorzitter van de vakgroep,  beiden bereikbaar onder telefoonnummer (088)706 8000.

Informatie over het Bravis ziekenhuis en de vakgroep vindt u op www.bravisziekenhuis.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

De Coöperatie MSB Bravis U.A. is op 1 januari 2015 opgericht. Hierbij zijn 135 medisch specialisten aangesloten, verdeeld over 12 vakgroepen waaronder de vakgroep Neurologie. De Coöperatie heeft een samenwerkingscontract gesloten met het Bravis ziekenhuis ten behoeve van de levering van medisch specialistische zorg. Het Bravis ziekenhuis is een ziekenhuis met twee hoofdlocaties (Roosendaal en Bergen op Zoom), 1 buitenpoli en 5 Bravis punten. Vanaf 2025 zal alle spoedeisende en complexe klinische ziekenhuiszorg worden verleend vanuit een nieuw ziekenhuis op locatie Bulkenaar Roosendaal. Het ziekenhuis heeft een verzorgingsgebied van circa 300.000 inwoners en biedt een breed palet van medisch specialistische zorg voor de regio West-Brabant. In Bravis werken 3.000 medewerkers en 250 vrijwilligers. De Vereniging Medische Staf telt 295 leden.