José denkt mee bij Bravis

“Samen aan een project werken geeft energie”

Hoe maken we morgen beter?

José denkt <span>mee</span> bij Bravis

José van Donge werkt sinds vijf jaar op de Spoedeisende Hulp (SEH) bij Bravis, nadat ze eerst elf jaar bij een groot Rotterdams ziekenhuis had gewerkt. “De korte lijntjes binnen Bravis spraken me heel erg aan. Ik heb hier meer invloed op het werk en op de afdeling dan in mijn vorige werkomgeving.” 

José van Donge werkt sinds vijf jaar op de Spoedeisende Hulp (SEH) bij Bravis, nadat ze eerst elf jaar bij een groot Rotterdams ziekenhuis had gewerkt. “De korte lijntjes binnen Bravis spraken me heel erg aan. Ik heb hier meer invloed op het werk en op de afdeling dan in mijn vorige werkomgeving.” 

Teamleider

José kwam binnen als SEH-verpleegkundige, maar is sinds een halfjaar meewerkend teamleider op deze afdeling. “Ik had die ambitie al wel wat langer, maar er waren eerder hier op de afdeling geen vacatures. Toen er dit jaar in korte tijd twee vacatures vrij kwamen, heb ik gesolliciteerd en mocht ik de uitdaging aangaan. Het was in het begin best wennen, bijvoorbeeld omdat ik veel minder onregelmatig werk en omdat het werk veel meer draait om bijvoorbeeld het rondkrijgen van planningen en het verbeteren van processen. Inmiddels ben ik daaraan gewend en vind ik mijn nieuwe rol fantastisch!”

Kwetsbare ouderen

Kwetsbare ouderen zijn één van de onderwerpen waarvoor José in haar nieuwe rol als teamleider het aanspreekpunt is. In de werkprocessen op dat gebied heeft José, samen met haar collega’s, al verbeteringen aangebracht. “Sinds een tijdje hanteren we een screening voor iedereen boven de 70 die bij de SEH binnenkomt. Bij een bepaalde score wordt een oudere gezien als ‘kwetsbaar’ en dan treden er een paar protocollen in werking. We bellen de patiënt bijvoorbeeld de volgende ochtend om nog eens door te spreken of medicijnen zijn opgehaald, of de instructies duidelijk zijn en of ze begrijpen wat er is gezegd. Wanneer wij ons zorgen maken, schakelen we met het Acute Team van Thuiszorg West-Brabant. Zij bezoeken de oudere thuis en kijken of er bijvoorbeeld thuiszorg nodig is. Nu ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen, is het belangrijk om dit goed te monitoren. Ik vond het heel leuk om dit, samen met de projectgroep, op te zetten en afdelingsoverstijgend te denken. Daar krijg ik energie van.”

Opleiding

José volgt, naast haar werk, de opleiding hbo-V. “Ik had al wel de mbo-opleiding en twee specialisaties, maar bij Bravis is het streven dat alle teamleiders een hbo-diploma hebben. Ik kan de opleiding in verkorte vorm volgen en binnenkort begin ik aan mijn tweede module. Het is leuk en ook meteen heel relevant, want tijdens de opleiding houd je je veel bezig met overstijgend en onderzoekend werken. Dat kan ik in mijn huidige functie meteen toepassen. Bijvoorbeeld in de screening van kwetsbare ouderen, maar ook bij Het Nieuwe Bravis. Namens onze afdeling mag ik input geven over hoe wij denken dat de SEH in het nieuwe ziekenhuis eruit moet gaan zien. Dat kan heel concreet zijn, bijvoorbeeld: zou het niet handig zijn om vlak naast de gipskamer van orthopedie te zitten, zodat onze patiënten met een botbreuk daar meteen naartoe kunnen? Supergaaf om mee te mogen denken over een ziekenhuis dat nog gebouwd moet worden!”

Inbreng wordt gewaardeerd

Nog voordat José leidinggevende werd, had ze als praktijkbegeleider van studenten al een belangrijke verandering in gang gezet. “We zijn het afgelopen jaar overgestapt naar een andere opleider: één die veel toekomstgerichter werkt en SEH-verpleegkundigen écht klaarstoomt voor het vak. Dat is gebeurd op mijn initiatief; toen ik nog geen teamleider was. Het illustreert wel dat er hier écht naar je wordt geluisterd en dat ieders inbreng gewaardeerd wordt. Natuurlijk: een idee moet wel onderbouwd zijn en meerwaarde bieden voor de organisatie. Maar dat je als gewone verpleegkundige niet alleen gehoord wordt, maar dat er ook echt iets met je inbreng gebeurt: dat is tekenend voor de cultuur binnn Bravis, en het vertrouwen dat je hier als medewerker krijgt.”