Vera kijkt naar de toekomst bij Bravis

Als je iets wilt, moet je er vol voor gaan!”

Hoe maken we morgen beter?

Vera kijkt naar <span>de toekomst</span> bij Bravis

Ambitieus en nieuwsgierig: met die twee woorden kun je verpleegkundige Vera Kerstens rustig typeren. Na vijf jaar als verpleegkundige te hebben gewerkt in een verpleeghuis – waar ze onder meer de longrevalidatie mede had opgezet – was ze toe aan een nieuwe uitdaging. Daarom koos ze twaalf jaar geleden voor Bravis. Hier haalde ze haar hbo-diploma, werd ze praktijkbegeleider en vervulde ze tijdelijk de rol van teamleider.

Ambitieus en nieuwsgierig: met die twee woorden kun je verpleegkundige Vera Kerstens rustig typeren. Na vijf jaar als verpleegkundige te hebben gewerkt in een verpleeghuis – waar ze onder meer de longrevalidatie mede had opgezet – was ze toe aan een nieuwe uitdaging. Daarom koos ze twaalf jaar geleden voor Bravis. Hier haalde ze haar hbo-diploma, werd ze praktijkbegeleider en vervulde ze tijdelijk de rol van teamleider.

Kansen grijpen

“Ik had het idee dat ik bij het verpleeghuis waar ik werkte, niet meer verder kon ontwikkelen. Toen heb ik gekozen voor wat toen nog het Franciscus Ziekenhuis was. Tijdens mijn mbo-opleiding had ik hier al stage gelopen en in 2008 ging ik op de afdeling Orthopedie werken. Een jaar of tien geleden kreeg ik de mogelijkheid om, naast mijn reguliere werk, praktijkcoach te worden. Dat vind ik heel leuk om te doen. En toen ik in 2016 hbo-v mocht gaan doen, heb ik die kans natuurlijk met beide handen aangegrepen. Als hbo-verpleegkundige ben je, meer dan als mbo-verpleegkundige, bezig met kritisch kijken naar de werkzaamheden op de afdeling.”

Ruimte voor initiatief

Dat er bij Bravis ruimte is voor initiatief, vindt Vera één van de grote pluspunten van haar werkgever. “Soms voelt het een beetje alsof het me allemaal is komen aanwaaien, maar dat is natuurlijk niet zo. Als je iets wilt, moet je dat wel aangeven en er vol voor gaan. Zelf zal ik het nooit onder stoelen of banken steken als iets me interessant lijkt en als je dat doet, krijg je kansen. Zo vervang ik op dit moment mijn teamleider tijdens haar zwangerschapsverlof. Ik heb me altijd afgevraagd of dat iets voor mij zou zijn en dat ook aangegeven aan mijn manager en teamleider, zodat ze aan mij dachten voor haar tijdelijke vervanging. Of ik dit in de toekomst structureel wil doen? Dat weet ik nog niet, daarvoor ben ik nu nog te kort bezig, maar wie weet.”

Leerlingen enthousiasmeren

Ook in haar functie als praktijkcoach probeert Vera leerlingen te enthousiasmeren om initiatief te nemen. “Als een student een idee heeft, moedig ik hem of haar aan om het verder uit te gaan zoeken. Dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat een student onze ontslagprocedure onder de loep heeft genomen en de patiëntinformatie bij ontslag heeft verbeterd. Ook hebben we onlangs, samen met andere hbo-verpleegkundigen, een andere manier van rapporteren ingevoerd volgens een methodiek die in meerdere landen wordt gehanteerd. Dat je op zo'n manier de zorg steeds kunt verbeteren is leuk."

Energie

Werken op de afdeling Orthopedie/electief snijdend vraagt veel van een verpleegkundige. Dat ziet Vera in haar rol als praktijkcoach ook terug bij de leerling-verpleegkundigen die ze begeleidt. “Als het goed gaat, ben ik trots als iemand die als schuchter meisje binnenkwam aan het eind van het jaar diensten draait alsof ze nooit iets anders heeft gedaan. Maar ook als blijkt dat deze afdeling niets voor een leerling is, maar ik hem of haar toch aan het einde van de periode naar huis laat gaan met waardevolle ervaringen en inzichten, is dat positief. Daarom krijg ik, na al die jaren, nog zoveel energie van mijn werk.”