Chef de Clinique Cardioloog

  • Aantal uren
    0,8 FTE uur per week
  • Locatie Roosendaal en Bergen op Zoom
Chef de Clinique Cardioloog |met aandachtsgebied beeldvorming en/ of algemene Cardiologie | 0,8 FTE | Roosendaal en Bergen op Zoom

De vakgroep

De vakgroep Cardiologie bestaat uit 12 cardiologen met verschillende aandachtsgebieden, o.a. hartfalen, beeldvorming en device therapie. Er is een nauwe samenwerking met ziekenhuizen in de regio om de cardiologische zorg eenduidig vorm te geven. De vakgroep heeft zich voorgenomen de poliklinische zorg verder te stroomlijnen en probeert in dat kader verwezen patiënten zo snel mogelijk de vereiste diagnostiek te bieden via zorgpaden. Wij zoeken een nieuwe collega voor bepaalde tijd, die bereid is hierin het voortouw te nemen. Actieve participatie in het maken van echocardiografisch onderzoek wordt gevraagd.

Wij vragen

Een flexibele en enthousiaste cardioloog die het vak in de volle breedte kan uitoefenen en met aantoonbare interesse en expertise in de gevraagde aandachtsgebieden.

Ons aanbod

Wij bieden u een prettige, collegiale werksfeer waarbij servicegerichte
patiëntenzorg centraal staat. De afdeling Cardiologie beschikt over een CCU met 6 bedden en een verpleegafdeling met 38 bedden op locatie Roosendaal. Op locatie Bergen op Zoom is de Cardiologie altijd beschikbaar in consultatieve sfeer. Het ziekenhuis kent vooralsnog 2 SEH's, die 24/7 bemand zijn door SEH-artsen. Er bestaat nauwe samenwerking met collegae uit het Amphia voor cardiologische interventies en hartchirurgie. In het kader van 'Ons Ziekenhuis van Morgen' streven wij naar nauwere samenwerking met de eerste lijn en werken wij actief mee aan het ontwikkelen van anderhalvelijnszorg binnen het adherentiegebied.

MSB

De Coöperatie MSB Bravis U.A. is op 1 januari 2015 opgericht. Hierbij zijn 140 medisch specialisten aangesloten, verdeeld over 12 vakgroepen waaronder de vakgroep Cardiologie. De Coöperatie heeft een samen¬werkings¬contract gesloten met het Bravis ziekenhuis ten behoeve van de levering van medisch specialistische zorg.

Het Bravis Ziekenhuis

Het Bravis ziekenhuis is een ziekenhuis met twee locaties (Roosendaal en Bergen op Zoom). Vanaf 2029 zal  alle spoedeisende en complexe klinische ziekenhuiszorg worden verleend vanuit een nieuw ziekenhuis op locatie Bulkenaar Roosendaal.

Het ziekenhuis heeft een verzorgingsgebied van circa 300.000 inwoners in westelijk Noord-Brabant en strekt zich uit van de Zeeuwse gemeente Tholen en een deel van de gemeente Reimerswaal tot Breda en van Essen (België) tot Moerdijk. In Bravis werken 275 medisch specialisten, 3.000 medewerkers en 250 vrijwilligers. 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. R. Dorman, cardioloog, voorzitter vakgroep Cardiologie of mevr. F. Oei, cardioloog, medisch manager vakgroep Cardiologie (088-7068466). Informatie over het Bravis ziekenhuis en de vakgroep vindt u op www.bravisziekenhuis.nl

Solliciteren

Tot 17 juni 2024 kunt u online solliciteren met behulp van het digitale sollicitatieformulier, waarbij u wordt verzocht uw sollicitatiebrief en curriculum
vitae te uploaden als Word- of PDF- bestand op https://werkenbijbravis.nl/vacatures.
De sollicitatie kan worden gericht aan dhr. I.R. Henkens, voorzitter MSB Bravis.